top of page
cover homepage site 2.jpg

רואים אור בצילי
ספרים על המדף
לצפייה בספרים

orevet-gif-2.gif

פרומקין איננה כותבת מעל לראשם של קוראיה הצעירים, אלא מתוך כבוד אליהם, כמו זורעת זרעים קטנים של מחשבות ורעיונות בתוך הצחוק, המתח והעניין שהספר מעניק להם.

מור פוגלמן-דבורקין לאתר הפנקס

מדברים על צילי

ציטוט
נבחר

גיף-רוזנת.gif
bottom of page